M25 in Antwerpen

De Loodsen in Antwerpen

Op zaterdag 8 mei 2010 zijn we met M25 naar een diaconaal project geweest in Antwerpen: De Loodsen. We hebben een presentatie gekregen over het stadiaconaat van De Loodsen en over de ontstaansgeschiedenis daarvan.

We zijn bijzonder hartelijk ontvangen en hebben inzicht gekregen in de verschillende projecten van de stadsdiaconaat van De Loodsen zoals

  • het nieuwe initiatief Platform Noodhulp onder Protest. Dit Platform ondersteunt groepen en organisaties die geconfronteerd worden met mensen die materiële hulp nodig hebben. Het Platform zet mee zijn schouders onder de actie “STOParmoede.nu”, die gedurende twee jaar een “luis in de pels” wil zijn van het Antwerpse stadsbestuur op het vlak van armoedebestrijding, door elke maand één bepaald thema op de gemeenteraad te brengen.
  • ’t Vlot is in de eerste plaats een project voor straatpastoraat en is gegroeid vanuit De Loodsen een vijftal jaar geleden. Vanuit deze ontmoeting gaan we met de mensen van de doelgroep op weg: begeleiding bij rouw- en verliesverwerking, begeleiding bij zingevingsvragen en bij belangrijke gebeurtenissen in het leven. De vrijwilligers vervullen vaak ook een brugfunctie naar hulpverlening en andere diverse diensten. De ontmoeting gebeurt voornamelijk in onze kleine maar gezellige onthaalruimte. Per keer krijgen ze soms rond de 100 mensen over de vloer.
  • De overzet: een project voor dakloze mensen zonder papieren die ziek zijn. Er is een appartementje ter beschikking gekomen dat een tijdelijke thuis kan worden.

Het is allemaal zeer de moeite waard om eens te kijken op hun website: www.deloodsen.be Vanaf deze plaats willen wij onze mede-vrijwilligers in Antwerpen nogmaals hartelijk danken voor hun gastvrijheid en hun Vrede en Alle Goeds toewensen in deze moeilijke tijden