Organisatie

De werkgroep die het jongerenproject “Grenzen Verleggen” opgezet heeft bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. M25 is afgeleid van Matteüs, hoofdstuk 25. Dit is de passage uit de Bijbel waarin Jezus aangeeft hoe wij met andere mensen kunnen omgaan en elkaar kunnen helpen.

De werkgroep stelt zich tot doel om jongeren met andere kanten van de samenleving in aanraking te brengen, zodat vooroordelen kunnen verdwijnen. Vooroordelen met betrekking tot daklozen, ouderen, mensen met een handicap, verslaafden etc.

Het einddoel wat wij ons gesteld hebben is dat jongeren uiteindelijk zich als zelfstandig vrijwilliger inzetten.

Werkgroep

Onderstaande personen zijn actief bezig het project verder te ontwikkelen:

  • Melchior Kerklaan, stadsdiaken
  • Veronique Korpel