Het begin

Begin 2003 is gestart met het denken over een manier om de Delftse jongeren een zinvolle activiteit aan te bieden in aanvulling op hun voornamelijk prestatiegerichte schoolomgeving.

Hierbij is de boodschap van het evangelie, de “caritas”, het geven om je medemens, de basis voor de keuze van de activiteiten.

Gekozen is voor een formule die de jongeren in aanraking moet brengen met de minder bedeelden, de minder fortuinlijken in de maatschappij. Kerngedachte daarbij is dat de maatschappelijke posities weliswaar ongelijkwaardig zijn, maar dat de jongere binnen de gekozen opzet tot de conclusie zal komen dat elk mens evenveel waard is.

De organiserende werkgroep heeft zichzelf “M Twenty Five” (afgekort tot M25) genoemd, in referentie aan Matteüs, hoofdstuk 25. Het project heeft de naam “Grenzen Verleggen” gekregen.

Het initiatief om de grenzen te verleggen bij jongeren betekent concreet dat M25 in staat is de jongeren te interesseren voor een simpele taak die zo moeilijk blijkt te zijn: je medemens helpen volgens de uitgangspunten van het evangelie van Matteus 25. De vooringenomenheid (ze blowen, ze stinken, ze stelen, ze zijn niet te helpen, ze vormen een gevaar, ze zijn dement etc.) jegens de minder bedeelden in onze samenleving wordt weggenomen, waarna onder begeleiding van deskundigen en met hulp van ouderen, de jongeren gaan helpen in de respectievelijke stichtingen om te ervaren wat hulp geven betekent. De jongeren ervaren dat hulp geven op voet van gelijkheid een prettige keerzijde blijkt te hebben: ingaan op de (onuitgesproken) hulpvraag van de ander, brengt je buiten je eigen kring, geeft je een gevoel meer deel van de wereld te zijn.

Jongeren blijken graag bereid te helpen, maar weten vaak niet hoe te beginnen. M25 heeft wellicht een manier gevonden om de vooroordelen van jongeren ten aanzien van daklozen en drugsverslaafden te slechten (grens verleggend) ten gunste van de hulpbehoevenden in onze samenleving. Het is een project voor jongeren van 14, 15 en 16 jaar waarbij er naar gestreefd wordt dat 16 jarigen in staat zijn zelfstandig zonder hulp van M25 hulpbehoevenden gaan helpen.

“M Twenty Five”, een engelse, pakkende term die aanspreekt (beter dan Matteüs 25) en waarmee je voor de dag kunt komen. Zeker als je het M25-shirtje aanhebt dat je eerst moet verdienen.

In het startseizoen 2003 – 2004 is geëxperimenteerd met de formule. Het project kent een zeer geslaagd begin, waarbij de jongeren die zich aangemeld hadden ook daadwerkelijk aan alle geplande activiteiten hebben meegewerkt.

Vanuit het bisdom Rotterdam is belangstelling getoond en de vraag aan M25 voorgelegd in hoeverre zij qua naam en ervaring kunnen ondersteunen bij het opzetten van een vergelijkbaar project in Wassenaar, wellicht onder de zelfde naam.

Daarnaast is M25 in de in de regionale en lokale pers een aantal keren in positieve zin opgevallen waardoor spontaan materiële steun werd gegeven door Delftenaren.